Εδώ μπορείτε να δείτε Eπιστολή Σ.Υ.Π.Α.Α.Δ.Ε. προς τη Διοίκηση με τους προβληματισμούς, αλλά και τις προτάσεις του Συλλόγου σχετικά με τα Περιγράμματα Θέσης των Υπαλλήλων Πληροφορικής της Α.Α.Δ.Ε.

περισσότερα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο site https://www.kodiko.gr/ (Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας), βρίσκονται ΔΩΡΕΑΝ οι Νόμοι με την εκάστοτε ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ τους μορφή. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τόσο τον πρόσφατο Νόμο 4464/2017 που τροποποιεί τον Υπαλλ.Κώδικα (ένα σημείο του αναφέρει την ΑΑΔΕ (https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/257024/nomos-4464-2017 –βλ. άρθρο 4ο) καθώς και τον ίδιο τον Υπαλλ.Κώδικα (Νόμος 3528/2007) όπως διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις (https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/152582).

περισσότερα
© Σ.Υ.Π.Α.Α.Δ.Ε. 2017.