Εδώ μπορείτε να δείτε Eπιστολή Σ.Υ.Π.Α.Α.Δ.Ε. προς τη Διοίκηση με τους προβληματισμούς, αλλά και τις προτάσεις του Συλλόγου σχετικά με τα Περιγράμματα Θέσης των Υπαλλήλων Πληροφορικής της Α.Α.Δ.Ε.

περισσότερα
© Σ.Υ.Π.Α.Α.Δ.Ε. 2017.