Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο site https://www.kodiko.gr/ (Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας), βρίσκονται ΔΩΡΕΑΝ οι Νόμοι με την εκάστοτε ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ τους μορφή. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τόσο τον πρόσφατο Νόμο 4464/2017 που τροποποιεί τον Υπαλλ.Κώδικα (ένα σημείο του αναφέρει την ΑΑΔΕ (https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/257024/nomos-4464-2017 –βλ. άρθρο 4ο) καθώς και τον ίδιο τον Υπαλλ.Κώδικα (Νόμος 3528/2007) όπως διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις (https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/152582).

περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι στις 22/3/2017 εκδόθηκε σε ΦΕΚ ο νέος οργανισμός της Α.Α.Δ.Ε., ο οποίος είναι διαθέσιμος στο site του Εθνικού Τυπογραφείου http://www.et.gr στις ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ, Αναζήτηση ΦΕΚ, Τεύχος Β, αριθμός 968. Στο ακόλουθο παράθυρο μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ, και επίσης μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ.

περισσότερα
© Σ.Υ.Π.Α.Α.Δ.Ε. 2017.