Σας ενημερώνουμε ότι στις 22/3/2017 εκδόθηκε σε ΦΕΚ ο νέος οργανισμός της Α.Α.Δ.Ε., ο οποίος είναι διαθέσιμος στο site του Εθνικού Τυπογραφείου http://www.et.gr στις ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ, Αναζήτηση ΦΕΚ, Τεύχος Β, αριθμός 968. Στο ακόλουθο παράθυρο μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ, και επίσης μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ.

περισσότερα
© Σ.Υ.Π.Α.Α.Δ.Ε. 2017.