Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο site https://www.kodiko.gr/ (Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας), βρίσκονται ΔΩΡΕΑΝ οι Νόμοι με την εκάστοτε ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ τους μορφή.

Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τόσο τον πρόσφατο Νόμο 4464/2017 που τροποποιεί τον Υπαλλ.Κώδικα (ένα σημείο του αναφέρει την ΑΑΔΕ (https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/257024/nomos-4464-2017 –βλ. άρθρο 4ο) καθώς και τον ίδιο τον Υπαλλ.Κώδικα (Νόμος 3528/2007) όπως διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις (https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/152582).