Σ.Υ.Π.Α.Α.Δ.Ε.

Σύλλογος Υπαλλήλων Πληροφορικής
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Η αρχή….

Η επαγγελματική ιδιαιτερότητά μας
ως εργαζόμενοι στην πληροφορική,
και  το νέο εργασιακό πλαίσιο
στο οποίο καλούμαστε να λειτουργήσουμε,
μετά τις θεμελιώδεις οργανωτικές αλλαγές
που έγιναν στο χώρο μας,
οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργίας
ενός νέου σωματείου με νέους ορίζοντες.

Στόχος μας…

Ασπαζόμαστε ένα συνδικαλισμό που διέπεται από αξιοπρέπεια, σεβασμό και τεκμηριωμένο διάλογο. Στόχος μας είναι η θέση και όχι η αντίθεση. Μετράμε με το ίδιο μέτρο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας. Θέλουμε να προωθούμε τα δικαιώματα μας αλλά και να εξασφαλίζουμε τις προϋποθέσεις ώστε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας.

Οι προτεραιότητες…

1. Προάσπιση των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων
2. Επαγγελματική κατάρτιση, ειδίκευση και επιμόρφωση
3. Βελτίωση συνθηκών εργασίας, συνεργασίες και επίλυση προβλημάτων
4. Καθορισμός και επικαιροποίηση των θέσεων κλάδου πληροφορικής και υιοθέτηση αντικειμενικών κριτηρίων στοχοθεσίας και αξιολόγησης
5. Προβολή της σημασίας και της συμβολής του έργου μας στην καθημερινή λειτουργία της Υπηρεσίας και της εξυπηρέτησης του Πολίτη
6. Συνεργασίες με όλες τις δομές πληροφορικής και Προοπτική δημιουργίας Ενιαίου Φορέα Πληροφορικής
7. Προστασία της υγείας, της ασφάλειας και προσπάθεια εξασφάλισης ειδικών παροχών (ωράριο, άδειες)

Ολοι εμείς…

Όλοι εμείς που εργαζόμαστε στο αντικείμενο της Πληροφορικής, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Πληροφορική είναι η επιστήμη που σχετίζεται με τη διαχείριση των πληροφοριών, καλύπτοντας από τη μία πλευρά τη δημιουργία του απαραίτητου θεωρητικού υποβάθρου το οποίο κάνει δυνατή την αποδοτική χρήση του μεγάλου όγκου των πληροφοριών, και από την άλλη, την ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών σε ψηφιακά υπολογιστικά συστήματα που αξιοποιούν τα θεωρητικά αποτελέσματα και τα κάνουν χρήσιμα για τους διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, αυξάνοντας τις καθημερινές δυνατότητες του μέσου πολίτη-φορολογούμενου.

05/03/2024 – Σύσταση Δ.Σ.

ΝΕΟ ΔΣ ΣΥΠΑΑΔΕ-7-2-1-24

30/05/2024 – Ανακοίνωση αναφορικά με τα γεγονότα στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδος

Ανακοίνωση - γεγονότα ΔΟΥ Χαλκίδος 30Μαϊ2024

22/05/2024 – Διοργάνωση αιμοδοσίας την 04η Ιουνίου 2024

Προγραμματισμός Αιμοδοσίας 04Ιουν2024

 

 

© Σ.Υ.Π.Α.Α.Δ.Ε. 2017.