Επικοινωνία

To  Δ.Σ του συλλόγου

  • Μπουράνης Χρήστος,  Πρόεδρος
  • Σαγρής Αναστάσιος,   Αντιπρόεδρος
  • Δασκαλόπουλος Μαργαρίτης, Γ. Γραμματέας
  • Μανδελενάκης Μιχάλης, Ταμίας
  • Μαργέλης Γεώργιος, Σύμβουλος

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Χρήστο Μπουράνη στο τηλέφωνο 210-4802514 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00 -17.00, καθώς και με το Δ.Σ. στα τηλέφωνα 210-4802711 & 210-4802712 ώρες 8.00 έως 17.00.

Επικοινωνία: sypaade@aade.gr

© Σ.Υ.Π.Α.Α.Δ.Ε. 2017.