Επικοινωνία

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Γεώργιο Καϊσαρλή στο τηλέφωνο 213-1356341 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00 -17.00

Επικοινωνία: sypaade@aade.gr

© Σ.Υ.Π.Α.Α.Δ.Ε. 2017.