Αγαπητοί Συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη Αιμοδοσία για την τράπεζα αίματος του ΣΥΠΑΑΔΕ, θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Πειραιώς 72 στο χώρο του Κυλικείου την Τρίτη 04/06/2024.
Μπορούν να συμμετέχουν  όλοι οι Υπάλληλοι, ανεξάρτητα αν ανήκουν ή όχι στο σωματείο μας.
Για τους υπαλλήλους του κτιρίου θα εκδοθεί σχετικό έγγραφο που θα κατατεθεί στις Γραμματείες των Υπηρεσιών.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι θα ζητούν βεβαίωση αιμοδοσίας από τον υπεύθυνο Ιατρό της αιμοδοσίας.

Για όλους τους εθελοντές αιμοδότες προβλέπεται άδεια αιμοληψίας κατά την ίδια ημέρα και δύο ημέρες επιπλέον άδεια για το τρέχον έτος.

Με εκτίμηση,
Το ΔΣ ΣΥΠΑΑΔΕ