ο Σ.Υ.Π.Α.Α.Δ.Ε εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδος.